Gizlilik Politikası:

 

Devtaş Otelcilik Turizm İnşaat Yatırım Ticaret Tarım A.Ş(Aymuz, Devtaş veya Şirket olarak anılabilir) kullanıcılarımıza sunmuş olduğumuz hizmetlerimizden en efektif şekilde ve güvenli bir biçimde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda gerekli olan idari ve teknik tedbirleri, teknolojik imkanlar dahilinde aldığımızı ve sürekli olarak iyileştirme çabası içerisinde olduğumuzu bildirmek isteriz. İşbu politika üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca güvenlik politikası ile tümleşik hazırlanan çerez politikamız hakkında da işbu politikada bilgi verilmiştir. İşbu Politika’nın amacı, DEVTAŞ tarafından işletilmekte olan https://aymuzmarket.com/ ve http://aymuz.com.tr/  internet siteleri  (bundan sonra “Platform” olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Platform üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından DEVTAŞ ile paylaşılan veya DEVTAŞ’ın, Veri Sahibi’nin Platform’u kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

 

Hangi Veriler İşlenmektedir?

 

Aşağıda DEVTAŞ tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

·       Kimlik Bilgisi

·       İletişim Bilgisi

·       Kullanıcı Bilgisi

·       Kullanıcı İşlem Bilgisi

·       İşlem Güvenliği Bilgisi

·       Finansal Bilgi

·       Pazarlama Bilgisi

·       Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

 

Platform üzerinden müşterilerin alışverişleri (Üye olarak veya üyeliksiz alışveriş) esnasında, web sayfasına üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, güvenli şekilde oturum açabilmeniz, alışveriş işleminin gerçekleştirilmesi, sipariş hazırlama, paketleme, sevk irsaliyesi hazırlama, kargolama, teslimat bilgilerinin güncellenmesi, tahsilat işlemlerinin yapılaması, alışverişinize ilişkin fatura vb belgelerin elektronik ortamda veya kargo veya elden şekilde tarafınıza ulaştırılması, siparişinizin size teslim edilmesi, satış sonrası operasyonel işlemlerin (değişim, iade, ürün incelemesi vs.) yerine getirilebilmesi, sistemimizde size ait olan bilgilerin güncellenmesi amaçları ile; kimlik (ad soyad), iletişim (e-posta adresi, telefon numarası, adres) ve müşteri işlem (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği, taksit bilgisi, ödeme şekli ve ödeme detayları, yararlanılan kampanya/indirim/menfaat bilgisi) bilgilerinizi işliyoruz. Ayrıca; fatura düzenlenebilmesi amacıyla kimlik ve fatura bilgilerinizi,  vergi mükellefi iseniz ek bazı fatura bilgileriniz (TC kimlik numarası, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri), Site/Mobil ziyaretiniz ve kullanımınız sırasında karşılaşılan teknik/yazılımsal hataları, eksiklikleri tespit edebilmek ve giderebilmek amacıyla Site kullanım bilgilerinizi (işlem güvenliği bilgilerinizi, IP adresi bilgileri, port bilgileri, bağlantı detayları, erişim tarihleri) işliyoruz. Ticari iletişim izni/açık rızası vermeniz halinde, genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar, bilgilendirmeler, pazarlama faaliyetleri ile size yönelik ticari iletişim faaliyetlerinde (SMS, e-posta, arama vb.) bulunulabilmesi, kampanya, yarışma, çekiliş, davet, açılış ve diğer etkinliklere ilişkin davetlerimizin iletilmesi amaçlarıyla kimlik (ad soyad) ,iletişim (telefon numarası, e-posta adresi) bilgilerinizi işliyoruz. İletişim kanallarımız (çağrı merkezi, e-posta adreslerimiz, Mobil Uygulama, Site, sosyal medya, şikayet portalları vs.) üzerinden bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde bize ilettiğiniz sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek, gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek amacıyla kimlik (ad soyad) , iletişim (adres, e-posta adresi, telefon numarası, sosyal medya hesap bilgileri), finans bilgileriniz (gerekli durumlarda kontrol ve iade işlemleri için IBAN numarası ve sınırlı olmak koşulu ile yani kart numarasının son 4 hanesi gibi kredi kartı bilgisi, müşteri işlem (talep ve şikayetleriniz, alışverişleriniz, hediye/indirim/fayda kullanımları) ve gerekli ise hukuki işlem bilgilerinizi işliyoruz.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları

DEVTAŞ, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, Veri Sahibi’nin Platform üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve Platform’un işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere DEVTAŞ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, DEVTAŞ tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, DEVTAŞ ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile DEVTAŞ’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.

Veri Sahiplerinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Veri Sahibi’nin açık rızası kapsamında, DEVTAŞ, Veri Sahipleri’nin Platform üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, Veri Sahibi’ne özel promosyon önerilerinin oluşturulması ve Veri Sahibi’ne iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriğinde kullanılması amacıyla veri işleyebilecek ve aşağıda anılan taraflarla bu verileri paylaşabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabileceği

Kişisel verilerinizi; Bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda ürün ve hizmet desteği almak amacıyla şirket iş ortaklarımız ile, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, sunucu hizmeti ve veri tabanı yönetimi - bakımı hizmeti aldığımız bilgi teknolojileri iş ortaklarımız ile, çağrı merkezi hizmeti, sosyal medyadan gelen talep ve şikayetlerin toplanması ve yanıtlanması, yazılım geliştirme ve destek hizmeti, reklam, dijital pazarlama/reklam ve analiz hizmeti ve ürün desteği sağlayıcıları, ajanslar, yayıncılar, bağımsız denetim hizmet sağlayıcıları, depo hizmeti sağlayıcıları,  çevrimiçi anket hizmeti sağlayıcıları, felaket kurtarma hizmeti veren hizmet sağlayıcıları, kargo ve kurye firmaları, hukuki ve mali danışmanlık, vb. hizmeti veren firmaları, para ve ödeme kuruluşları, e-fatura ve e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları ile Site ve Mobil Uygulama’daki ziyaret trafiğinin artırılmasına ilişkin faaliyetler kapsamında iş ortaklarımızla, tahsilat amacı ile iş birliği yaptığımız ödeme kuruluşlarıyla, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlarla, paylaşmaktayız.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen en yüksek hizmet kalitesinde ve yasal çerçevede sunulabilmesi, yerine getirilebilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin, müşterileri ve iş ortakları ile yapmış olduğu sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda; kişisel verilerinizi, site ya da mobil üzerinden yaptığınız alışverişler veya üyelik işlemlerinden, alışveriş, tahsilat, teslimat, işlem, bilgi ve ticari iletişim tercihlerini güncelleme, anket doldurma, kayıt ve davranışsal işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesinden, internet sitemiz ve anlaşmalı internet siteleri gibi online hizmetler üzerinden, her türlü sözlü ve yazılı bilgi paylaşılan fiziki ortam ve müşteri hizmetleri servislerimiz üzerinden, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve diğer kaynaklar üzerinden, sosyal medya hesaplarımız üzerinden sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yasal mevzuat çerçevesinde, yukarıda belirtilen amaçlarla, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla ve hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için zorunlu olması ve hukuki uyuşmazlık, soruşturma ve diğer adli/resmi süreçlere ilişkin olarak da “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak topluyoruz.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK 11.Madde ve tümü kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu tarafınıza bildiririz;

a)      Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)      Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)      Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)      Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)      Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f)       Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g)      (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h)      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i)       Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Cookie (Çerez) Politikası

DEVTAŞ, web teknolojilerinin gereklilikleri kapsamında birçok web sayfasında olduğu gibi çerez kullanmaktadır. DEVTAŞ tarafından tasarlanmış çerezlerin yanı sıra üçüncü taraflardan alınan hizmetler kapsamında da çerez kullanılabilmektedir. Bu kullanımların temel amaçları, İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek, siz değerli müşterilerimizin internet servislerimizden en efektif şekilde yararlanmasını sağlamak, kullanıcı deneyimlerinizi geliştirebilmek, web sitelerimizi iyileştirmek ve internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmektir. Tüm bu faydaları amaçlarken, sizin ve şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak, hedef noktamızdır. Çünkü siz değerli ziyaretçilerimizin gizlilik ve güvenlik haklarını korumak bizim temel prensibimizdir. Bu doğrultuda müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla gerekli olan tüm teknik tedbirler alınmıştır. Web sitelerimizi, kişisel bilgilerinizi içeren herhangi bir bilgi girmeden ziyaret edebilir, ürünlerimiz ve servislerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz.

Cookie nedir?

Cookie’ler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler bir web sitesinin daha kullanıcı dostu deneyim sunmasını amaçlar. Kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş web sayfaları sunulabilmesine olanak vermektedir. Geçerlilik sürelerine göre Kalıcı Çerez ve Geçici Çerez olarak iki çerez tipi bulunmaktadır. Geçici çerezler internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulur ve sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerlidirler. Kalıcı çerezler ise internet sitesini ziyaret ettiğinizde oluşturulur ve siz silinceye veya süreleri doluncaya kadar kalırlar.

Biz Cookie’leri nasıl kullanıyoruz?

DEVTAŞ web sayfalarında Analitik çerezler kullanılmaktadır. Analitik çerezler ile internet sitelerimizi ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir. DEVTAŞ olarak; web sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza yüklenen çerezler veya elde edilen bilgiler istatiksel analizler veya güvenlik önlemleri için kullanılmaktadır. Herhangi bir kişisel veriniz çerezler aracılığı ile toplanmamaktadır.

Cookie’leri nasıl kontrol edebilir, yönetebilir veya silebilirim?

İnternet tarayıcılarının çoğu, varsayılan olarak cookie’leri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Bu ayarları, cookie’leri engelleyecek veya cihazınıza cookie gönderildiğinde uyarı verecek şekilde değiştirebilirsiniz. Cookie’leri yönetmenin birkaç yolu bulunmaktadır. Çoğu Internet gezgini, kaydedilmiş çerezleri görüntüleme ve dilediklerinizi silme, üçüncü taraf çerezleri engelleme, belli sitelerden çerezleri engelleme, tüm çerezleri engelleme, internet gezginini kapattığınızda tüm çerezleri silme gibi eylemlere izin vermektedir. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen tarayıcınızın talimat veya yardım ekranına başvurun.  Ziyaretçiler, DEVTAŞ web sitelerini (“platform” olarak anılacaktır) görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Platform’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

Eğer kullandığımız cookie’leri devre dışı bırakırsanız, bu eylem web sitelerimizdeki kullanıcı deneyiminizi etkileyebileceğini unutmayınız. Cookie kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Cookieleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Cookie ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece DEVTAŞ web sayfalarında Cookie kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

Hangi Haklara Sahipsiniz?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, DEVTAŞ web sayfasında yayınlanan “KVKK BAŞVURU FORMU” vasıtası ile başvurarak, aşağıda belirtilen hakları konusunda bilgi alabilirler.

·  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·  Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

·  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi’nde belirtilen haklarınızı kullanmak istediğinizde, taleplerinizi web sayfamızda bulunan  6698 KVKK Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile ıslak imzalı başvuru formunun elden şahsen veya noter aracılığı ile posta adresimiz olan Çakış Mahallesi Yeniköy Sokak No : 1/1 Manavgat/ANTALYA   adresine yada kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz olan devtas@hs01.kep.tr ’ye yapmanız gerekmektedir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

·   

Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

DEVTAŞ, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika Platform’da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.